VCDO-PIONEER GECERTIFICEERD


Laureaat "VOKA Charter Duurzaam ondernemen"

Know who you’re dealing with!

Jaga Duurzaamheid, Stakeholders
In onze zoektocht naar een duurzame toekomst, is het cruciaal dat we samenwerken met partners die onze waarden delen.
Daarom hebben we een diepgaande analyse gemaakt van al onze stakeholders.

An apple a day…

Jaga Duurzaamheid, Fruit op het werk
Dankzij de samenwerking met Fruit@work kiest Jaga voor een gezonde werkomgeving,
waar een lekkere en verantwoorde snack altijd binnen handbereik is.

Hart werken in de buurt

Jaga Duurzaamheid, Inclusief personeelsbeleid

Bij Jaga geloven we in de kracht van mensen. We waarderen onze werknemers en hun unieke talenten en streven naar een werkomgeving waarin iedereen zich gewaardeerd voelt.

De diversiteit van ons personeelsbestand wordt nog versterkt door samenwerkingen met Bewel, OCMW en VDAB.

Mental health

Jaga Duurzaamheid, Psychosociaal welzijn

Om te groeien hebben mensen nood aan mentale rust. Jaga streeft naar een werkomgeving waar psychosociaal welzijn voorop staat.

Samen met Mindstretch registreerden, analyseerden en remidieerden we zes maanden lang het stressniveau van 50 Jaga-medewerkers.

two heads are better than one

Jaga Duurzaamheid, Samenwerkingen met scholen en opleidingsinstellingen

Jaga kiest resoluut voor de toekomst! We zetten actief in op samenwerkingen met scholen en opleidingsinstellingen om, samen met de jeugd, te werken naar een meer duurzame wereld!

Minder transport, meer lokale productie

Jaga Duurzaamheid, Reduceren transportkilometers

Jaga verlaagt haar ecologische voetafdruk.

We verhuizen de productie van onze Tsjechische zusteronderneming terug naar Diepenbeek.
Dat staat gelijk aan een stevige vermindering van onze transportkilometers.

Let’s save the planet

Jaga Duurzaamheid, Klimaatimpact reduceren

Jaga gaat voor Net Zero!

Bij het ontwikkelen van onze producten streven wij naar minimale CO2-uitstoot en transformeren wij Jaga naar een circulair businessmodel. 

Buy green

Jaga Duurzaamheid, aankoopbeleid vergroenen

Onze organisatie heeft een aankoopbeleid uitgewerkt waarvan duurzaamheid integraal deel uitmaakt.

One drop at a time

Jaga Duurzaamheid, Ophalen afvalwater door erkend verwerker

Proceswater wordt niet langer geloosd, maar opgehaald door een erkend verwerker

Value economy

Jaga Climate Designers leven volgens vijf waarden.

De missie en visie die daarin vervat zitten zijn synoniem voor een duurzame ontwikkeling.

Procesoptimalisaties & productie efficiëntie

Jaga Duurzaamheid, Procesoptimalisaties & productie-efficiëntie

Jaga investeert continu in haar machinepark. Efficiëntie, snelheid en precisie dragen bij aan de kracht van onze toestellen.

Hernieuwbare energiebronnen

Jaga Duurzaamheid, Energieverbruik & hernieuwbare energiebronnen

Door investeringen in hernieuwbare energie zal de opbrengst van onze zonnefarm in 2024 stijgen van 500 naar 2200 kW en aan het merendeel van onze gevraagde energie beantwoorden.

Duurzame mobiliteit

Jaga Duurzaamheid, Vergroenen wagenpark

In 2023 verdubbelde Jaga het aantal laadpalen om daarmee te beantwoorden aan het steeds groeiende elektrische wagenpark.

Analyse & optimalisatie afvalstroom

Jaga Duurzaamheid, Afvalstromen monitoren en reduceren

tekst?

Culturele & maatschappelijke meerwaarde

tekst?

Respect nature

Jaga Duurzaamheid, Vergroenen bedrijventerrein

Vergroening bedrijventerrein

Wetenschappelijk onderzoek

Jaga Duurzaamheid, Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Communicatie & opleidingen, intern & extern

Jaga Duurzaamheid, Communicatie & opleidingen

Jaarlijks ontvangen wij XXX HVAC-professionals, architecten, ingenieurs en studenten om ons verhaal en bijbehorende ecologische klimaatoplossingen aan te vertellen. Dit doen we in het speciaal daarvoor gebouwde Jaga Experience Lab, ons Coollab en onze Net Zero showroom.

Meer info? neem conrtact op met …

” Net als de natuur moeten we op een circulaire manier denken: je oogst wat je zaait. “
” Nieuwe technologieën moeten een minimale hoeveelheid energie verbruiken, zodat er voldoende overblijft voor moeder natuur. ”

Verwijzing naar “Net Zero”!?

Scroll naar boven