WE ARE
CLIMATE DESIGNERS

Přehrát video o ClimateDesigners_Imago_001_0000_ClimateDesigners_Imago2021
ClimateDesigners_Imago_001_0009_ClimateDesigners_Imago_008
ClimateDesigners_Imago_001_0015_ClimateDesigners_Imago_002
ClimateDesigners_Imago_001_0001_ClimateDesigners_Imago_016
ClimateDesigners_Imago_001_0005_ClimateDesigners_Imago_012

Vytápění, chlazení a ventilace

Radiátor Jaga Low-H2O nikdy nebyl obyčejným radiátorem. Ultra lehký výměník tepla našich prvních těles již obsahoval základ všech našich budoucích produktů. Proto náš technologický náskok dal za vznik výměníku, který s rychlejší reakční dobou, vysokým výkonem a při své váze, lze bez jakýchkoliv problémů použít pro topení, chlazení a ventilaci.

“ Mysleme na to, že stejně tak jako v přírodě platí, že: jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. „
ClimateDesigners_Imago_001_0008_ClimateDesigners_Imago_009

Uhašení ohně

Produkty Climate Deigner jsou určeny pro nejekologičtější technologie, jako jsou například tepelná čerpadla. Low-H2O radiátory dokonale fungují při nízkých teplotách vody a automaticky přepínají mezi topením a chlazením, nebo inteligentními systémy řízeného větrání. Můžete tak vytvořit nejlepší vnitřní klima s instalacemi, které nevyžadují žádné spalování.

“ Musíme zajistit lepší vnitřní klima, bez tlaku na okolní prostředí. „

Dokonalý eco design

Produkty Climate Designer mají nižší spotřebu energie. Ne však jen po dobu jejich provozu jsou šetrné k životnímu prostředí. Díky tomu, že jsou mnohem lehčí a menší než ostatní výkonově srovnatelné produkty nebo podlahové vytápění, se snížil požadavek na množství použitých výrobních surovin. Kromě toho, mají delší životnost, 30 -ti letou záruku a po skončení jejich životního cyklu jsou plně recyklovatelné. Ve srovnání s ostatními systémy dosahují produkty Climate Designer pozoruhodně lepší výsledky v LCA měřeních, které porovnávají dopad výrobků na životní prostředí.

ClimateDesigners_Imago_001_0014_ClimateDesigners_Imago_003
“ Nové technologie musí mít minimální spotřebu energie a materiálů, tak, aby zbylo dostatek pro Matičku Zemi. “
ClimateDesigners_Imago_001_0010_ClimateDesigners_Imago_007

Výsledek

Maximální komfort v každém ročním období s minimálním znečištěním a spotřebou surovin: takto se snažíme o zlepšení nejen vnitřního, ale i venkovního klimatu. A to je důvod, proč si myslíme, že se všichni, včetně našich zaměstnanců, spolupracovníků a zákazníků můžeme nazývat Climate Designers.

“ V lese sice není žádné wifi, a přesto v něm naleznete lepší spojení „
Přejít nahoru