Jaga maakt duurzame producten voor de klanten. Doch willen we internen en externen ook laten zien dat deze duurzaam gemaakt worden op vlak van o.a.:

  • Het sociale: denk bvb aan onze inhuis Bewel medewerkers
  • Het ecologische (denk bvb dat ons afvalwater door een erkende maatschappij wordt opgehaald voor zuivering)

 

Hiervoor zijn we een commitment aangegaan met: 

  1. Voka (voorlopig op nationaal niveau) – via het VCDO-charter (Voka Charter Duurzaam Ondernemen):

Hierover zijn jullie in voorgaande nieuwsbrieven geïnformeerd. Even nog een korte toelichting van het doel: 

Om in een duurzame wereld en maatschappij in 2030 te leven. De SDGs (Sustainable Development Goals = duurzaamheidsdoelstellingen) vormen het kompas om onze wereld, onze maatschappij, onze acties, initiatieven en handelingen richting te geven in de volgende jaren. Inzet van iedereen en constructieve samenwerking is hiervoor nodig. Na het 3 jaar positief doorlopen van het VCDO-programma, bekomen we eveneens een internationaal erkend UNITAR-certificaat.

Hierbij enkele van onze duurzaamheidsinspanningen geleverd in het werkjaar 09/2023 <> 06/2024: 
– Een stakeholdersanalyse uitvoeren (vastleggen wie belanghebbenden zijn, intern en extern en hoe we met deze groepen (gaan) communiceren)

– De samenwerking met Bewel uitbreiden.

– Gezonde voeding aanbieden aan de medewerkers: fruit op het werk (nog steeds lopende)
– Een pilootproject Mindstrech mbv de fitbit horloge voor het in kaart brengen van stress: hierdoor geleerd wat onze energievreters en -gevers zijn en hierop persoonlijk kunnen sturen

– Via interim, OCMW en VDAB (erkende) vluchtelingen/ migranten werkgelegenheid aanbieden.

– Stopzetting van de lozing en ophaling van het proceswater door erkende verwerker.

– Samenwerkingsproject met scholen en opleidingsinstellingen: WIN/WIN/WIN: Bedrijf <> school <> student

  => Dit heeft ertoe geleid dat we bekroond zijn: 

 

  • We zijn dus op de goede weg en nieuwe acties zijn in de maak voor komend werkjaar (tem 06/2024) waar jullie bij een volgende nieuwsbrief over geïnformeerd worden. 

 

  1. Ecovadis (internationaal niveau): 

 

Dit is een universele leverancier van duurzaamheidsbeoordelingen. We bekomen hiervoor een vragenlijst welke ingevuld dient te worden met nodig bewijsmateriaal. Een hele karwei voor onze collega’s om te doorworstelen. 
Na indiening wordt dit geheel door experten (welke onze taal beheren) geverifieerd. Dit resulteerde in het volgende zeer positieve resultaat: 

 

Door deze beoordeling laten we onze duurzaamheidsprestaties in één oogopslag aan al onze belanghebbenden zien: internen – externen (worldwide)

 

 

=> Met deze info en certificaten zal ons Jaga-website uiteraard ook aangepast worden. Het goede nieuws willen we aan iedereen (internen en externen) laten weten. 

 

We blijven uiteraard de medewerking van alle collega’s nodig hebben. 

 

Voor vragen hieromtrent kunnen jullie altijd terecht bij Noëlla Claesen

 
 
 
Scroll naar boven