VCDO-PIONEER GECERTIFICEERD


Laureaat "VOKA Charter Duurzaam ondernemen"
Jaga_History_2005 jel
Know who you’re dealing with!
Jaga Duurzaamheid, Stakeholders
We maakten een analyse van al onze stakeholders. Handelen zij volgens dezelfde normen en waarden? Behartigen zij dezelfde “groene belangen” als de onze?

Samenwerking is de sleutel tot een duurzame Net Zero toekomst!

An apple a day… 
Jaga Duurzaamheid, Fruit op het werk

Elke maandagochtend ontvangt iedereen een mailtje van onze receptioniste: “Het fruit is binnen!”, waarna een bedevaart met lege fruitmandjes richting receptie begint.

Samen met Fruit@work, kiest Jaga voor gezonde tussendoortjes!

Jaga Duurzaamheid, Inclusief personeelsbeleid
Hart werken in de buurt 
Jaga heeft een hart voor haar mensen. De lange staat van dienst van veel van onze collega bewijst dat die relatie wederzijds is.

De nauwe samenwerking met Bewel is daar ook een voorbeeld van.

Wij helpen de integratie van migranten en personen met een migratieachtergrond. Via OCMW/VDAB (erkende) vluchtelingen / migranten werkgelegenheid aanbieden.

Jaga Duurzaamheid, Psychosociaal welzijn
Mental health

Om te groeien hebben mensen nood aan mentale rust. Jaga streeft naar een omgeving waarin onze medewerkers optimaal kunnen groeien en hun psychosociaal welzijn voorop staat.

Tijdens een pilootproject, Mindstretch droegen 50 Jaga-medewerkers 6 maanden lang een Fitbit om hun stressniveau te registreren, te analyseren en te remediëren.

Teach ‘m young!

Jaga kiest resolutie voor de toekomst! We zetten actief in op samenwerking met scholen en opleidingsinstellingen om de samen met de jeugd te werken naar een meer duurzame wereld.

Duaal leren (voor lassers) opstarten samen met een school uit Bilzen.

Samenwerkingsproject met E3udres2

Jaga Duurzaamheid, Samenwerkingen met scholen en opleidingsinstellingen
Jaga vrachtwagen
Minder transportkilometers
Jaga Duurzaamheid, Reduceren transportkilometers
Wij engageren ons om het aantal transportkilometers op de weg voor vervoer van grondstoffen, hulpstoffen en producten te reduceren.

Reshoring: de productie in de zusteronderneming in Tsjechië afbouwen en terug naar Diepenbeek halen. Assemblage ook terug intern doen.

We should be daredevils
Jaga Duurzaamheid, Klimaatimpact reduceren

Bij het ontwikkelen van onze producten/dienstverlening houden we rekening met de ecologische impact ervan en transformeren we naar een circulair businessmodel.
Opstellen EPD (Environmental Product Declaration) voor 2 Jaga producten (en vervolgens uitbreiden naar meerdere/alle Jaga producten).

We should be daredevils
Buy green
Jaga Duurzaamheid, aankoopbeleid vergroenen
Onze organisatie heeft een aankoopbeleid uitgewerkt waarvan duurzaamheid integraal deel uitmaakt.

Duurzaamheid als vast criterium opnemen binnen het aankoopbeleid.

Jaga Duurzaamheid, Ophalen afvalwater door erkend verwerker
One drop at a time

We kennen onze impact op de watergebaseerde ecosystemen in onze omgeving en nemen acties om deze impact te beperken.

Stopzetting van de lozing en ophaling van het proceswater door erkende verwerker.

Herziet/ontwikkelt een missie en een visie waarin het commitment voor duurzame ontwikkeling en/of de SDG’s wordt weerspiegeld.

Bepaalt ethische principes en waarden.

Jaga Duurzaamheid, Missie & visie

Procesoptimalisaties & productie efficiëntie

Jaga Duurzaamheid, Procesoptimalisaties & productie-efficiëntie

Robot?

Hernieuwbare energiebronnen
Jaga Duurzaamheid, Energieverbruik & hernieuwbare energiebronnen
Jaga Duurzaamheid, Vergroenen wagenpark
Vergroening wagenpark
laadpalen

Hernieuwbare energiebronnen

Jaga Duurzaamheid, Afvalstromen monitoren en reduceren
Jaga Duurzaamheid, Culturele en maatschappelijke meerwaarde

Culturele en maatschappelijke meerwaarde

Vergroening bedrijventerrein

Jaga Duurzaamheid, Vergroenen bedrijventerrein
Jaga Duurzaamheid, Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

JEL in actie?

Communicatie en opleidingen, intern en extern
Jaga Duurzaamheid, Communicatie & opleidingen

Jaarlijks ontvangen wij …. HVAC-professionals, architecten, ingenieurs, studenten om ons verhaal en bijhorende ecologische klimaatoplossingen.

Dit doen we in het speciaal daarvoor gebouwde Jaga Experience Lab, ons Coollab en onze Net Zero showroom.

” Net als de natuur moeten we op een circulaire manier denken: je oogst wat je zaait. “
” Nieuwe technologieën moeten een minimale hoeveelheid energie verbruiken, zodat er voldoende overblijft voor moeder natuur. ”

Verwijzing naar “Net Zero”!?

Scroll naar boven